Národní sportovní agentura

Rejstřík

UPOZORNĚNÍ

NSA oslovila dne 23.11.2020 e-mailem všechny žadatele do výzvy Můj klub 2021, aby si ověřili své podané žádosti z pohledu seznamu sportovců. Z těchto důvodů se prodloužila ještě o několik dní lhůta pro podání žádosti.

Cílem je poskytnout žadatelům dostatek času pro kontrolu počtu sportovců v žádosti, kteří byli zadáni z nového prostředí Rejstříku.

Pokud shledá žadatel žádost v pořádku, nemusí činit žádné kroky a žádost bude po ukončení lhůty předána k administraci.

Pokud chce žadatel žádost upravit, je možné žádost vzít zpět (v přehledu Moje žádosti v Rejstříku sportu) a podat ji po úpravě znovu, avšak vždy nejpozději do konce lhůty pro podání žádosti.

Z důvodu množících se dotazů ujišťujeme, že do žádosti se v době podání zahrnou i osoby, které neprošli kontrolou ve veřejném registru (stav „nenalezeno“ nebo bez stavu). Tyto kontroly budou komunikovány v rámci administrace.

Národní sportovní agentura spravuje Rejstřík sportu v souladu se zákonem 115/2001Sb. o podpoře sportu.

Pro dokončení registrace uživatelského účtu do Rejstříku sportu nezapomeňte:

  • potvrdit email
  • zaslat dle pokynů v emailu podepsanou registraci na NSA

Odpovědi na nejčastější otázky/chybná hlášení a základní procesy naleznete v Manuálu.

Pokud podáváte žádost do výzvy Můj klub, velmi pečlivě si zkontrolujte počet sportovců, který vám rejstřík do žádosti nabídne do jednotlivých kategorií.

Pro tyto účely jsme prodloužili lhůtu pro podání žádosti ještě o několik dní tak, aby mohla být kontrola z Vaší strany provedena i na podaných žádostech.

Pokud by počet sportovců dle Vaší interní evidence neodpovídal počtu sportovců obsažených v žádosti, popř. pokud byste potřebovali žádost v některém z dalších údajů upravit, je možné (v přehledu Moje žádosti v Rejstříku sportu) rozpracovanou žádost aktualizovat / podanou žádost vzít zpět a podat ji po úpravě znovu, avšak vždy nejpozději do konce lhůty pro podání žádosti.

Pro import doporučujeme VŽDY stáhnout nový csv formulář (s novými funkčnostmi).

Pokračujte na Rejstřík sportu.

V případě dotazů ohledně Rejstříku sportu využijte telefonický kontakt. V současné době není možné z kapacitních důvodů a s ohledem na množství dotazů zajistit odpověď na Vaše dotazy obratem. Proto doporučujeme postupovat podle detailního manuálu, který je uveden výše.

704 857 097 (pondělí až čtvrtek v časech 9-16 hodin)

Skip to content