Národní sportovní agentura

Kariéra

Zde se zobrazují volné pozice v Národní sportovní agentuře.

Muž a žena na schůzce v kavárně

Výběrové řízení - referent rozpočtu

 • správa hospodaření s rozpočtovými prostředky Národní sportovní agentury podle příjmových a výdajových oblastí dané kapitoly
 • kontrola dokumentů a podkladů k platbám
 • zpracování podkladů pro přípravu rozpočtu, sledování výdajů a příjmů, zúčtování se státním rozpočtem, evidence, statistiky, Státní pokladna

Výběrové řízení - referent sportu

 • Zpracování koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v oblasti sportu.
 • Provádění konzultační, poradenské a kontrolní činnosti v oblasti sportu.
 • Koordinační a metodické řízení rezortních sportovních center, Antidopingového výboru.
 • Tvorba celostátních zásad dotační politiky v oblasti sportu.
 • Posuzování a analýza možnosti využívání investičních a neinvestičních prostředků v oblasti podpory sportu.

Výběrové řízení - referent sportu

 • Zpracování koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v oblasti sportu.
 • Provádění konzultační, poradenské a kontrolní činnosti v oblasti sportu.
 • Koordinační a metodické řízení rezortních sportovních center, Antidopingového výboru.
 • Tvorba celostátních zásad dotační politiky v oblasti sportu.
 • Posuzování a analýza možnosti využívání investičních a neinvestičních prostředků v oblasti podpory sportu.

Výběrové řízení - personalista

 • tvorba koncepce, komplexní koordinace a usměrňování personální správy ve správním úřadu s celostátní působností,
 • zajišťování výkonu personální agendy spojené se vznikem, změnou a skončením pracovního a služebního poměru zaměstnanců agentury, se jmenováním a odvoláváním představených a vedoucích zaměstnanců agentury,

Výběrové řízení - vedoucí oddělení dotací ve sportu 1

 • Řídící a koncepční činnost v oblasti přípravy a administrace dotačních programů, metodiky hodnocení programů a výzev, zajištění dotačního procesu a kontroly vyúčtování poskytnutých dotací.
 • Řídící a koncepční činnost v oblasti tvorby celostátních zásad dotační politiky v oblasti sportu.
 • Posuzování a analýza možnosti využívání investičních a neinvestičních prostředků v oblasti podpory sportu.

Výběrové řízení - referent koncepce a metodiky

 • Správa svěřené agendy v oblasti státní politiky sportu, turistiky a sportovní reprezentace, antidopingového programu, politiky EU v oblasti sportu a zahraničních vztahů v oblasti sportu.
 • Příprava a vyhodnocení koncepcí, strategií a akčních plánů v oblasti státní politiky sportu, turistiky a sportovní reprezentace včetně přípravy všech relevantních dokumentů.
Skip to content